The Presumptuous Ray

I'M Not Gonna Pay A Lot For This Bride.

Billigare värme

Jag skulle vilja ha en solfångare här hemma som gör att huset och vattnet värms upp av solens strålar och på det sättet kunde spara lite pengar på uppvärmningen och elen och samtidigt som det är ett bra sätt att ta till vara på naturen. Så jag hoppas att jag en vacker dag kan utnyttja det sättet som är bra för naturen och för min ekonomi för att kunna få det varmt här hemma, för dom här elräkningarna är inte roliga alls. Fast det var faktiskt bättre det här årets vinter än vad det var förra årets vinter. Den vintern var inte rolig alls.