The Presumptuous Ray

I'M Not Gonna Pay A Lot For This Bride.

Skydda bilen

Visst är det skönt att ha garage! Bilen håller sig varmare på vintern. Du slipper skrapa rutorna eller försöka få upp ett fastfruset lås i sista minuten på väg till jobbet. På sommaren kan du skydda bilen mot fåglarnas "nederbörd". Det känns ju lite säkrare också att kunna låsa in bilen i garaget och på så vis undvika stöld eller vandalism. Den som inte har garage får tyvärr stå ut med allt detta. Om man har möjlighet att skaffa garage, varför ens tveka? Du gör dig själv en tjänst bara. Håll bilen i gottskick och säkert förvar.