The Presumptuous Ray

I'M Not Gonna Pay A Lot For This Bride.

Hybridbilar

På grund av att bensinpriserna har stigit så mycket har det blivit alltmer populärt med alternativa bränslen som E85 och biogas. Det finns också hybridbilar som är en mix av en bensindriven motor och elbil. Motorn körs cirka hälften av tiden på el därför blir bränsleåtgången väldigt låg. De drar många gånger mindre än 4 liter per 100 kilometer. Hybridbilarna är skattefria de fem första åren plus att de inte behöver betala några biltullar i storstäderna och inte heller parkering. Det är lönande!